එතෙර අපි සංවිධානය

අප දැක්ම සහ පරමාර්ථ

විදෙස් ගත සියලුම ශ්‍රී ලාංකික ජන කණ්ඩායම්හි සහ ලොව තුල වෙසෙනා අනෙකුත් සියලුම ජන කණ්ඩායම් අතර ද, ප්‍රජා සහ මානව අයිතිවාසිකම් ප්‍රවර්ධනය, ජන වාර්ගික සහ අනෙකුත් සමාජමය ගැටුම් නිවාරණය සහ ජන වාර්ගික සංහිධියා පිළිවෙත් ප්‍රවර්ධනය.

ශ්‍රී ලංකාව තුල වෙසෙනා සියලුම ජන කණ්ඩායම් අතර ද, එමෙන්ම  විදෙස් ගත ශ්‍රී ලාංකිකයන් සහ අනෙකුත් සියලුම ජන කණ්ඩායම් අතර වන ආගමික, ජන වාර්ගික සහ අනෙකුත් වෙනස්කම් මත වන ගැටුම්කාරී තත්වයන්. හැකි සෑම විටම වළකාලමින්, සියලුම ජන කණ්ඩායම් අතර වන විවිධත්වය අගයමින් සියලුම ජන කණ්ඩායම් අතර සමගිය සහ සමානාත්මතාවය තහවුරු කොට ප්‍රවර්ධනය කිරීම.

අපේ  ක්‍රියා මාර්ග

  • විදේශීය රැකියාවල නියුතු ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට විශ්‍රාම වැටුපක් ලබා දෙනු..
  • විදේශීය රැකියා වල නියුතු ශ්‍රී ලාංකිකයයන්ට ඡන්ද අයිතිය ලබා දෙනු.
  • මැදපෙරදිග වහල් සේවයට ගෘහ සේවිකාවන් යැවීම නවතා පුහුණු වෘතිකයන් විදේශීය රැකියාවලට එවීමට ක්‍රමයක් සකස් කරනු.
  • විදේශ රැකියාවල නියුතු ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ වෘතින්වල අවම වැටුප ඉහල දැමීමට රජය මැදිහත්වෙනු.
  • විදේශගතවූ ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ දරුවන්ට ශ්‍රී ලංකාවේ රජයේ පාසල් අධ්‍යාපනය ලබා ගැනීමට ක්‍රමවේදයක් සකස් කරනු,
  • ලංකාවෙන් වාහනයක් මිලදී ගැනීමට තීරු බදු ව්‍යුක්ත පහසුකම් හෝ වාහනයක් ආනයනය කිරීමට තීරු බදු රහිත බල පත්‍රයක් ලබා ගැනීමට අයිතිය හෝ එතෙර දී තමා පාවිච්චි කල වාහනය ලංකාවට ගෙන ඒමට විදේශීය රැකියාවක නියැලුණු අයෙකුට අයිතිය ලබා ගැනීම.
  • ශ්‍රී ලාංකික පුද්ගලන් අතර සහෝදරත්වය සහ අවබෝධය වැඩි දියුණු කිරීමට දායක වෙමින් ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ සමාජ සුභසාධනය වැඩි දියුණු කිරීම සදහා සංවිධානගතවීමට මැදිහත් වන්නෙකු වීම.
  • සංස්කෘතික, ක්‍රීඩා, සමාජ, දේශපාලන, නායකයන්ගෙන් අදහස් විමසීම, සාකච්ඡා, සම්මන්ත්‍රණ​ යනාදිය සංවිධානය කිරීම එම කටයුතු සංවිධානය කිරිම සහ පවත්වාගෙන යාම බාර ගැනීම.
  • ශ්‍රී ලංකාවේ දී සහ එතෙර රටවල දී ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට හා අනෙකුත් ජාතික පුද්ගලයන්ට විදින්නට සිදුවන අසාධාරණ, නීතිවිරෝධී අකටයුතුකම් සහ වධ හිංසා වලකාලීමට ද, එසේ මුහුණ දුන් අයට යුක්තිය සහ සාධාරණය සැලැස්වීමට මැදිහත්වන්නෙකු වීම.