එතෙර අපි කටාර් වෙතින් වෙසක් පොහොය නිමිත්තෙන් ආසිරුතාවයනට පත්ව සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයන් පිරිසක් වෙත ආධාර

සම්බුදු තෙමගුල නිමිති කරගෙන එතෙර අපි කටාර් සංවිධානය විසින් සිදු කල වියලි අහාර බෙදා දීමේ වැඩසටහන පසුගිය 27 වන සිකුරාදා කටාර් තානාපති කාර්යාලයේදී සාර්ථකව සිදුවිය . මෙදින උදය වරුවේ වියලි අහාර එකතු කිරීම සිදු කල අතර කටාර්හි වෙසෙන ශ්‍රී ලාංකිකයන් විශාල පිරිසක් එයට දායක වූ අතර ඉන්පසුව වියලි අහාර බෙදා දීම සිදු විය . මේ අවස්ථාවට වෙසක් උත්සවය නිමිති කරගෙන කටාර් වලට වැඩම කර සිටින පුජ්‍යපාද දොඩම්පහල රාහුල ස්වාමින් වහන්සේ, කටාර් තානාපති ඒ .එස් . පී ලියනගේ මහතා, කටාර් තානාපති කාර්යාලයේ නිලධාරින් , කටාර් සම්බන්ධිකරණ කමටුවේ සභාපති තුමා ඇතුළු නිලධාරීන් සහ එතෙර අපි සංවිධානයේ සාමාජිකයන් සහභාගී විය. මෙහිදී පසුගිය මාස කිහිපය පුරාම වැටුප් නොමැතිව ඉතා අසීරුතාවයට පත්ව සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයන් පිරිසක් වෙත ආධාර බෙදා දුන් අතර ඉන්පසුව කටාර්හි සහනියා සහ කර්මාන්ත පුර ප්‍රදේස වලට ගොස් තවත් එවැනිම පිරිසක් වෙත වියලි අහාර බෙදා දෙන ලදී

Images

Add new comment

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.