එතෙර අපි සවුදි අරාබිය සංවිධානයෙන් කැරම් තරගාවලියක්!

එතෙර අපි සෞදී අරාබියා ශාඛාව මගින් ප්‍රථම වතාවට සංවිදානය කරනු ලබන කැරම් තරගාවලියක් 2018 මාර්තු මස 23 වන සිකුරාදා දවස පුරා රියාද් නුවර exit 16 "Al Raaqiah" නිවාඩු නිකේතනයේදී දවස පුරා පැවැත්වේ. 
සියලු විමසීම් 0533893121 ප්‍රියන්ත ෆොන්සේකා සහ 0505383391 මානව ප්‍රගති යනසොයුරන්ගෙන් ලබාගත හැකියි.
තරග කරුවන් සීමිත ප්‍රමාණයකට සිමා වන බැවින් අයදුම්පත් ඉහත දුරකථන අංකයන්ගෙන් කලින් වෙන්කරවා ගන්න.පළමු දෙවෙනි සහ තෙවෙනි ස්ථානයන්වලට වටිනා තෑගි පිරිනමන අතර යුගල තරග ලෙස තරගය පවත්වනු ලබයි. නරබන සැමට ඇතුල්වීමේ අවසර පතට දිනුම් ඇදීම් සිදුකර වටිනා තෑගි පිරිනමනු ලැබේ.

Add new comment

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.