අභියෝගතා කුසලානය ක්‍රිකට් තරඟාවලිය 2017- රෝමය.

එතෙර අපි සංවිධානයේ රෝම ශාඛාව විසින් සංවිධානය කරනු ලැබූ එතෙර අපි අභියෝගත කුසලානය සය සාමාජික ක්‍රිකට් තරඟාවලිය 2017.09.24 වන දීන රෝමයේ Campo Sportivo,Lago Penestina හිදී අති උත්කර්ශවත් අයුරින් පැවැත්විණි.

මෙම අවස්ථාවට නාපෝලි නගරයේ සිට පැමිණි ශ්‍රී ලාංකික තරුණ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමක් සහ රෝමයේ ක්‍රිකට් කණ්ඩායම් 17 ක් ද ඇතුළුව ක්‍රිකට් කණ්ඩායම් 18 ක් සහභාගි වුහ. ඒ වගේම මෙම අවස්ථාවට නරඹන්න ලෙස රෝමයේ විශාල ශ්‍රී ලාංකිකයන් පිරිසක් සහභාගී විය.

මෙම තරගාවලියේ ජයග්‍රාහී කණ්ඩායම ලෙස රෝමයේ Colosseo කණ්ඩායම කිරුළු පළදිනු ලැබූ අතර අනුශුරතාවය රෝමයේ Babaru කණ්ඩායම විසින් හිමි කර ගනු ලැබීය. හොදම පිතිකරු ලෙස උපේෂ සුමින්ද ක්‍රීඩකයාත්, හොදම පන්දුයවන්නා ලෙස නලින්ද ද්‍රවන් ක්‍රීඩකයාත්, තරගාවලියේ වීරයා ලෙස දිනේෂ් කුමාර ක්‍රීඩකයාත් ඔවුන්ගේ දක්ෂතා විදහා පාමින් ශූරතාවයන් දිනා ගත්හ.

එතෙර අපි සංවිධානයේ රෝම ශාඛාව විසින් ප්‍රථම වරට සංවිධානය කරනු ලැබූ මෙම තරඟාවලිය සාර්ථක කර ගැනීමට සදහා සහයෝගය ලබාදුන් රෝමයේ ව්‍යාපාරික ප්‍රජාවටත්, තරග සංවිධාන කටයුතු සදහා විශේෂ සහයෝගය ලබා දුන් තරංග මහතාටත්, මෙම තරගාවලියට සහභාගිවූ නාපෝලි නගරයේ සහ රෝම නගරයේ ක්‍රිකට් කණ්ඩායම්හි සියළු දෙනාටත්, මෙම අවස්ථාවට නන් අයුරින් සහයෝගය දැක්වූ සැමටත්, මෙම තරගාවලියට නරඹන්න ලෙස සහභාගිවූ සියළු දෙනාටත් එතෙර අපි සංවිධානයේ රෝම ශාඛාව තම ආචාරය පුද කර සිටියි.

Images

Add new comment

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.